Hoppa till innehåll

Skapa konto

Skapa konto

Har du skyddade personuppgifter registrera inte din ansökan här utan kontakta Vuxenutbildningen Flen.

Alla fält är obligatoriska om de inte är markerade med valfritt.

Personuppgifter

Fyll i dina personuppgifter

Lösenord

Välj ett lösenord. Det måste innehålla minst 8 tecken, en liten bokstav, en stor bokstav och en siffra.

Välj lösenord

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifterna i denna ansökan kommer att behandlas för administration av antagning och undervisning.
För den so söker studiemedel kommer uppgifter att lämnas till CSN. För antagna till Komvux kommer utöver antagningsuppgifterna övriga uppgifter som behövs för att administrera utbildningen att sparas och behandlas. Utbildningsförvaltningen är ansvarig för att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade på dig. Om de är felaktiga eller irrelevanta har rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Begäran lämnas till följande adress: Vuxenutbildningen, Drottninggatan 24, 64237 Flen. 
Godkänn hantering av personuppgifter