Hoppa till innehåll

Slutbetyg

Slutbetyg från Komvux

Slutbetyg är numera ersatt av gymnasieexamen inom komvux. Men om du har betyg som är satta före den 1 juli 2012 kan vi utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar.

Regeringen har förlängt möjligheten att utfärda slutbetyg för Komvux till och med 1 juli 2025.

Ett slutbetyg ska innehålla minst 2 350 eller 2 301 poäng. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare för planering av ditt slutbetyg.