Hoppa till innehåll

SFI - svenska för invandrare

Kan jag studera SFI i Flen fast jag bor i annan kommun?

Ja, du kan läsa hos oss. Det är din hemkommun som bestämmer om du får läsa SFI hos oss. 

 1. Gör ansökan hos oss
 2. Lämna in ansökan till din hemkommun
 3. Din hemkommun bestämmer
 4. Din hemkommun skickar beslutet till oss - ja eller nej
 5. Om vi har plats kan vi ta emot dig som elev
 6. Då får du en kallelse av oss

Vad är Samhällsorientering?

Samhällsorientering är en kurs som nyanlända i Sverige har rätt att läsa. Du får på ditt modersmål eller annat språk som du kan väl, lära dig om hur det svenska samhället fungerar och dina rättigheter och skyldigheter.

Du får lyssna, fråga och diskutera olika frågor som rör dig i det svenska samhället. Exempelvis hur man kan söka arbete, olika sätt att se på barnuppfostran, hur du tar kontakt med hälso- och sjukvården, det svenska utbildningssystemet och var du kan hitta information på ditt modersmål om vad som händer och gäller i Sverige. 

Du anmäler dig hos Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare.

 

Vem kan studera sfi?

 • Den som är folkbokförd i Flens kommun har rätt att studera svenska för invandrare (SFI) 
 • Den som fyllt 16 år
 • Den som har ett fullständigt personnummer 
 • Den som har ett samordningsnummer från skatteverket (det får EU/ESS-medborgare)
Läs mer om SFI: 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-sfi

Är du asylsökande med LMA-Kort?

Asylsökande får inte studera SFI på vuxenutbildningen i Flen. Du måste uppfylla dessa krav:

 1. Uppehållstillstånd
 2. Personnummer
 3. Vara folkbokförd i kommunen