Hoppa till innehåll

Studietider

När börjar kurserna på Vuxenutbildningen?

Distanskurser

Enstaka distanskurser startar kontinuerligt över året. Du önskar en starttid och administrationstiden är ca 3 veckor. Under juli månad finns en begränsad startmöjlighet. 

Klassrum och flexibel undervisning för enstaka kurser

Kurserna som utgår från Skjortan, Drottninggatan 24 i Flen har 5 starter om året:
  • Januari
  • Mars
  • Juni
  • Augusti
  • Oktober

SFI - svenska för invandrare

Startar var femte vecka med undantag av juli månad. 

Yrkesvux

Startar 5 gånger om året, var tionde vecka.

Lärlingsutbildning

Startar två gånger om året, augusti och januari.

För mer detaljerad information: Vuxenutbildning