Hoppa till innehåll

Betyg/Intyg

Får jag läsa kurser igen för att höja mitt betyg?

Du får inte läsa om kurser igen för att höja ditt godkända betyg. För att höja ditt betyg kan du ansöka om en särskild prövning i vilken kommun som helst. 

Om har F i en kurs kan du läsa om kursen. 

Hur beställer jag mina betyg?

Ungefär två veckor efter att din kurs är slut har du möjlighet att beställa dina betyg. Du kan göra på två sätt:

  • Logga in på ditt studerandekonto och klicka på fliken Beställningar. Välj vilka kurser/betyg du vill beställa och klicka på beställ. Du kan välja två olika sätt att få dina betyg levererade: Hemskickade till din hemadress eller Epost.
    Obs! Om du väljer Epost som leveranssätt så kommer dina betyg att laddas upp på Mina sidor i Alvis där du kan hämta/se dem.

Hur beställer jag mitt yrkesintyg?

Du mailar till elevservice@vux.flen.se. Uppge följande:

  • Förnamn och Efternamn
  • Vilken yrkesutbildning då läst
  • Vilken skola du läst på
  • Vilken adress intyget ska skickas till. 

Hur laddar jag upp mina betyg till min ansökan?

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du som inte har studerat på Vuxenutbildningen i Eskilstuna bifoga dina betyg. Det gör du genom att:

  • Skanna in betygen/dokumenten, spara på din dator och ladda sedan upp dem på din sida under Mina bilagor

  • Fotografera och spara betyget som pdf eller jpg och ladda upp det på din sida. Du ansvarar för kvalitén på fotot så var noga med att all information syns tydligt, annars riskerar du att bli obehörig om vi inte kan läsa informationen.

  • Du kan även mejla betyget till oss på elevservice@vux.flen.se

Kom ihåg att du behöver ladda upp alla dina tidigare betygsdokument innan den sista ansökningsdagen, annars kommer din ansökan returneras och inte gå vidare i ansökningsprocessen.

Hur lång tid tar det att få mina betyg och intyg?

För att ett betyg ska vara giltigt måste din lärare signera en betygskatalog och rektor måste sedan skriva under betygsdokumentet.

Handläggningstiden är cirka 14 dagar från det att betyget är låst och godkänt, inte från när du beställer det. 

Jag har fått F-betyg på min kurs hos Vuxenutbildningen, får jag läsa om den?

Vid särskilda skäl kan du få läsa om kursen om du läst här på Skjortan.

Läser du hos en extern utbildare, har du ett år på dig efter betygsdatumet att komplettera ditt betyg. Du tar kontakt med din lärare. Klarar du inte kompletteringen, måste du vänta ett år innan du kan läsa om kursen igen. 

Vad gäller för betyg/intyg vid sammanhållen yrkesutbildning?

Information gällande betyg/intyg vid sammanhållen yrkesutbildning

Utdrag ur betygskatalog

Är en sammanställning över de betyg du har tagit genom Vuxenutbildningen i Flen med externa utbildningsanordnare.

Det är Vuxenutbildningen som utfärdar dina betyg. För att få ut dina betyg måste du beställa dem. Det gör du på mina sidor https://flen.alvis.se/. Tänk på att det kan ta upp till två veckor innan du får ditt betyg under förutsättning att Vuxenutbildningen fått in alla betyg från din skola. 

Intyg för yrkespaket

Är en bilaga till betyget för dig som läst sammanhållen yrkesutbildning.  För yrkespaket Undersköterska/Vårdbiträde ingår även SVESVE01 eller SVASVA01 samt SAMSAM01a1.

Du har rätt att få ett intyg som kompletterar ditt betyg. Mer information finns på skolverket (https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/nationella-yrkespaket-for-komvux#h-Bilagatillutdragurbetygskatalogen).

Det är Vuxenutbildningen som utfärdar intyg på yrkespaket. För att få ut ditt intyg måste du beställa dem. Det gör du på mina sidor https://flen.alvis.se/. Tänk på att det kan ta upp till två veckor innan du får ditt intyg under förutsättning att Vuxenutbildningen fått in betygen som ska ingå.

Diplom Vård och omsorg

Om du läst mer än hälften av dina kurser på en skola som är med i VO-College har du även rätt att få VO-diplom om du uppfyller alla krav. Du ska då ha minst godkänt i  alla kurser som ingår i det nationella yrkespaketet på 1 500 poäng. 

Svenska – Godkänt betyg i Svenska 1/Svenska 1 som andraspråk är obligatoriskt för diplom. Elever som har betyg i svenska på gymnasial nivå eller ett omdöme som motsvarar lägst godkänd från folkhögskola får tillgodoräkna sig 100 poäng till diplomet. För diplom ska du även ha minst 50 poäng godkända betyg i samhällskunskap.

Det är din vård- och omsorgs skola som utfärdar VO-diplomet. Tänk på att de behöver se ditt svenska- och samhällsvetenskap betyg om du inte läst kurserna hos dem. 

 

Har du frågor om betyg eller intyg är du välkommen att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare, annelie.lundgren@vux.flen.se eller soura.haqqy@vux.flen.se.